Būvdarbu veidi
Nr.p.k. Kods Darba veids
I. Vispārējie celtniecības darbi
1. 01-00000 Mašīnu un mehānismu noma
2. 02-00000 Demontāžas darbi
3. 03-00000 Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi
4. 04-00000 Pāļu darbi
5. 05-00000 Betona un saliekamā dzelzsbetona darbi
6. 06-00000 Akmens, ķieģeļu, bloku, kamīnu un krāšņu mūrēšana
7. 07-00000 Metāla konstrukciju montāža
8. 08-00000 Namdaru darbi
9. 09-00000 Jumiķu darbi
10. 10-00000 Iekšējie apdares darbi
11. 11-00000 Restaurācijas darbi
12. 12-00000 Stiklotās sistēmas un stiklinieku darbi
13. 13-00000 Izolācijas darbi
II. Iekšējie specializētie darbi
14. 14-00000 Iekšējie ūdensvadi un to aprīkojums
15. 15-00000 Iekšējie gāzes vadi un to aprīkojums
16. 16-00000 Iekšējie kanalizācijas vadi un to aprīkojums
17. 17-00000 Apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana
18. 18-00000 Iekšējie elektrotehniskie darbi
19. 19-00000 Iekšējie vājstrāvas darbi
20. 20-00000 Lifti, eskalatori un šahtas
III. Ārējie apdares darbi un inženiertīkli
21. 21-00000 Ārējie apdares darbi
22. 22-00000 Ārējie elektrības tīkli
23. 23-00000 Ārējie vājstrāvas tīkli
24. 24-00000 Ārējie siltumtīkli
25. 25-00000 Ārējie gāzes tīkli
26. 26-00000 Naftas produktu tīkli
27. 27-00000 Ārējais ūdensvads un kanalizācija
IV. Dažādi darbi
28. 28-00000 Baseini un to aprīkojums
29. 29-00000 Vides aizsardzības projekti – komunālo atkritumu izgāztuves, attīrīšanas ietaišu un ūdens atdzelžošanas stacijas
30. 30-00000 Tehnoloģisko iekārtu montāža
31. 31-00000 Labiekārtošanas darbi
32. 32-00000 Žogi un vārtiņi
V. Speciālie darbi un būves
33. 33-00000 Spridzināšanas darbi
34. 34-00000 Tilti un caurtekas
35. 35-00000 Ceļi un laukumi
36. 36-00000 Sliežu ceļi
37. 37-00000 Hidrotehniskās un meliorācijas būves
38. 38-00000 Spiedtrauki un rezervuāri


  Darbu un konstruktīvo elementu veidi
Nr.p.k. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
I. Vispārējie būvdarbi  
1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi
1.1. demontāžas darbi
1.2. pagaidu ēkas un būves
2. Zemes darbi
2.1. ūdenslīmeņa pazemināšana un nosusināšana
2.2. drenāžas sistēmu izbūve
2.3. grunts izstrāde
3. Pamati un pamatnes
3.1. pāļu pamati
3.2. dzelzsbetona pamati
3.3. iegremdējamās akas, kesoni
3.4. atbalsta sienas
3.5. izolācijas darbi
4. Sienas, ēku un būvju karkasu konstrukcijas
4.1. mūra
4.2. koka
4.3. dzelzsbetona
4.4. metāla
4.5. sienu, karkasu izolācijas darbi
5. Starpsienas
5.1. mūra
5.2. koka
5.3. dzelzsbetona
5.4. atvieglotu konstrukciju
5.5. starpsienu izolācijas darbi
6. Pārsegumi
6.1. koka
6.2. dzelzsbetona
6.3. metāla
6.4. pārsegumu siltumizolācija
7. Kāpņu konstrukcijas, kāpņu laukumi
7.1. koka
7.2. dzelzsbetona
7.3. metāla
7.4. jauktu konstrukciju
8. Grīdu pamatnes, segumi
8.1. koka
8.2. betona, dzelzsbetona
8.3. atvieglotu konstrukciju
8.4. speciālie segumi
8.5. grīdu konstrukciju siltumizolācija
8.6. zemgrīdas kanāli
9. Jumti, segumi
9.1. nesošo konstrukciju izbūve
9.2. jumta klāji, pamatnes
9.3. segumi no mīkstiem ruļļu materiāliem
9.4. segumi no bitumenizētiem materiāliem
9.5. metāla plānlokšņu segumi
9.6. dakstiņu jumtu segumi
9.7. izolācijas ierīkošanas darbi
10. Aiļu aizpildījumu elementi, speciālo konstrukciju fasādes
10.1. logu ailas
10.2. durvju ailas
10.3. fasāžu konstrukcijas
11. Krāsnis, kamīni, citas apkures ierīces
12. Dūmeņi, to pamatnes
13. Apdares darbi
13.1. iekšējie apdares darbi
13.1.1. virsmu apmetumi, sagatavošana krāsošanai
13.1.2. virsmu krāsošana
13.1.3. flīzēšanas darbi, virsmu apdares ar akmens plātnēm
13.1.4. tapešu darbi
13.1.5. veidojumi, to apstrāde
13.1.6. metālkalumi, plānlokšņu sienu apdares
13.1.7. virsmu speciālā apstrāde
13.2. ārējie apdares darbi
13.2.1. virsmu apmetumi, sagatavošana krāsošanai
13.2.2. virsmu krāsošana
13.2.3. flīzēšanas darbi, virsmu apdare ar akmens plātnēm
13.2.4. apdare no metāla plānlokšņu materiāliem
13.2.5. veidojumi, to apstrāde
13.2.6. metālkalumi, plānlokšņu fasādes apdare
13.2.7. virsmu speciālā apstrāde
14. Ieejas lieveņi, kāpnes, terases, uzjumteņi
14.1. lieveņi
14.2. kāpnes
14.3. terases
14.4. uzjumteņi
15. Žogi, nožogojumi; vārti un vārtiņi
15.1. žogi, nožogojumi
15.2. vārti un vārtiņi
16. Ceļi un laukumi
17. Apzaļumošanas darbi
18. Dažādi darbi
19. Restaurācijas darbi
19.1. konstruktīvo elementu restaurācija
19.2. konstruktīvo elementu virsmu restaurācija
19.3. virsmu dekoratīvā apdare
19.4. veidojumi, to atjaunošana
19.5. speciālā virsmu apstrāde
II. Specializētie darbi – iekšējie tīkli, sistēmas  
20. Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi
20.1. kabeļi, vadi
20.2. sadales
20.3. apgaismes ķermeņi
20.4. automātiskās kontroles, vadības sistēmas
21. Iekšējās apkures sistēmas
21.1. cauruļvadi, armatūra
21.2. apkures katli, mēraparatūra
21.3. siltummezgli, spiedtrauki
21.4. sildķermeņi
21.5. izolācijas, pārbaudes darbi
22. Vēdināšana, gaisa kondicionēšana
22.1. gaisvadi, izvadi, jumtiņi
22.2. gaisa plūsmas sadalītāji, regulējošās iekārtas
22.3. iekārtas, aprīkojums
22.4. automātiskās vadības sistēmas
22.5. izolācijas, pārbaudes darbi
23. Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums
23.1. cauruļvadi, armatūra
23.2. sprinkleru sistēmas
23.3. tehniskais aprīkojums
23.4. izolācijas, pārbaudes darbi
24. Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums
24.1. stāvvadi un pievadi
24.2. tehniskais aprīkojums
24.3. izolācijas, pārbaudes darbi
25. Iekšējie gāzes vadi
25.1. cauruļvadi, armatūra
25.2. iekārtas, aprīkojums
26. Vājstrāvas tīkli
26.1. apsardzes signalizācija
26.2. apsardzes sistēmas
26.3. ugunsdzēsības signalizācija
26.4. videonovērošana, ieskaitot teritoriju
26.5. datortīkli, ieskaitot datu pārraides
26.6. telefona tīkli, ieskaitot centrāles
26.7. televīzijas sistēmas
26.8. vienotās kontroles, vadības sistēmas
26.9. izziņošanas, apskaņošanas sistēmas
27. Lifti, liftu šahtas
27.1. liftu iekārtas, pacēlāji
27.2. šahtas
28. Tehnoloģiskais aprīkojums
III. Specializētie darbi – ārējie tīkli, sistēmas  
29. Ārējie elektrotīkli, apgaismojums. Maģistrālās elektrolīnijas
29.1. transformatoru apakšstacijas, elektropārvades kabeļtīkli
29.2. elektropārvades gaisvadu līnijas
29.3. ārējais apgaismojums, ieskaitot ēku fasādes
30. Ārējie siltumtīkli
31. Ārējie ūdensvada tīkli
32. Ārējie kanalizācijas tīkli. Attīrīšanas ietaises
33. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
34. Ārējie gāzes vadi, ievadi
35. Naftas produktu cauruļvadi
36. Tehnoloģiskais aprīkojums
IV. Speciālās būves  
37. Urbumi
37.1. spridzināšanas darbi
38. Sliežu ceļi
39. Tilti, caurtekas. Krasta stiprinājumu konstrukcijas
39.1. dzelzsbetona, betona tiltu konstrukcijas
39.2. metāla tiltu konstrukcijas
39.3. caurtekas
40. Hidrotehniskās un meliorācijas būves. Ūdenslīdēju darbi
40.1. ūdens noteces un līmeņu regulēšanas būves (ūdenskrātuves, dīķi, aizsprosti, novadbūves)
40.2. ūdens resursu izmantošanas būves (hidroelektrostacijas, ūdens­dzirnavas, sūkņu stacijas)
40.3. ūdensteču ūdens līmeņu savienošanas būves (straujtekas, kritņi)
40.4. apkārtējās teritorijas aizsardzības būves (aizsargdambji)
40.5. ūdensteču pārvades būves (zemtekas, akvedukti)
40.6. krastu nostiprināšanas un straumes regulēšanas būves (dambji, būnas, viļņlauži, krasta nostiprinājumi, krastmalas)
40.7. zivju migrācijas un aizsardzības būves (zivju ceļi, zivju aizsardzības ietaises)
40.8. kuģu piestātnes
40.9. ūdenslīdēju darbi
40.10. meliorācijas sistēmas
41. Tuneļi, rezervuāri
42. Aprīkojums. Iekārtas