buvvalde_logo.png

Zemes īpašums

Nekustamā īpašuma atbilstības izvērtēšana nodokļu atvieglojumu saņemšanai

Adresācija

Apstādījumu saglabāšana

Būvniecība

Vienkāršotā fasādes atjaunošana

Ēkas

Būvniecība 1. grupas būvēm (ēkām)

Ēkas

Inženierbūves

Būvniecība 2. un 3. grupas būvēm (ēkām)

Ēkas

Inženierbūves

Būvdarbi

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana

Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija

Pilsētvide

Tirdzniecība un pasākumi

Arhīvs

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka tehnisku iemeslu dēļ diemžēl šobrīd Būvvaldes Arhīva projectwise datu terminālī elektroniski nav pieejami digitalizētie vēsturiskie dokumenti. Digitalizēto vēsturisko būvprojektu materiāli par laika posmu no 1879. līdz 1944. gadam šobrīd ir pieejami tikai Latvijas Valsts vēstures arhīvā, Slokas ielā 16, kur glabājas dokumentu oriģināli.

Teritorijas plānošana